ZARABIAJ NA ZADANIACH

Wypełniaj powierzone zadania i zarabiaj realne pieniądze!
WIĘCEJ pieniadze

ZBIERAJ BONUSY

Opcja dla osób rzetelnie wykonujących wybranie akcje.
WIĘCEJ sluchawki

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższa Polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach obowiązujące w serwisie internetowym http://kubigo.pl (dalej jako „Serwis”) oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „ADO”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest Patryk Żyznowski Kubigo Group Poland (adres: Żyźniewo 16, 07-405 Troszyn).

 

§2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 2. Założenie konta w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownicy udostępniają dobrowolnie następujące dane osobowe: login, adres e-mail.
 3. Dane osobowe określone w ust. 4 stanowią zbiór danych osobowych pt.: „Użytkownicy kubigo.pl”, zgłoszony przez ADO u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo ADO zgłosił u Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiór danych osobowych pt.: „Newsletter kubigo.pl” składający się z adresów e-mail Użytkowników korzystających z bezpłatnej usługi newsletter. 
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do swobodnego wglądu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania, edycji i usunięcia w dowolnym czasie, w tym do kontroli przetwarzania danych osobowych.
 5. Użytkownik przekazując w sposób dobrowolny ww. dane osobowe, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. dokonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) przez ADO w celu:
  a) niezbędnym do świadczenie usług w Serwisie,
  b) marketingowym i statystycznym,
  c) stosowania reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby własne celem polepszenia jakości usług w Serwisie,
  d) rozsyłania bezpłatnego cyklicznego mailingu – dot. Użytkowników korzystających z usługi newsletter.

 

§3 INFORMACJE O COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpozna  urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownikaa ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Operator jest uprawniony do zamiany Polityki. Informacja o zmianie Polityki pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Polityce, zaś odmowa akceptacji nowej Polityki skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.